2020 Soruşturma, Söyleşi/Röportaj

Vecdi Çıracıoğlu: “Üç roman üzerine çalışıyorum”

2020 yılında neler okudunuz?

Her yıl olduğu gibi 2020 yılı da edebiyat anlamında benim açımdan çok hareketli geçti. İki tarihi ve bir de günümüzde geçen üç roman üzerinde aynı anda çalıştığımdan gerek akademik destek, gerekse yerel ve evrensel edebiyatı takip anlamında birçok kitap, PDF ve tezler okudum. Okuduğum kitaplardan örnekler:

Elias Canetti: Hayvanlar Üzerine, Saatin Gizli Yüreği, Marakeş’ten Sesler (yeniden okuma), Sinek Azabı, Kitle ve İktidar (yeniden okuma).

Peter Weiss: Direnmenin Estetiği.

Yüksel Aslan: Yeni Etkiler, İnsanın Yaratılışı.

Yaşar Kemal: Al Gözüm Seyreyle Salih (yeniden), Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor.

Beril Erbil: Aynadaki Porno Yıldızı.

Şehbenderzade Filipeli Ahmet Hilmi: Âmâk-ı Hayâl.

Miri Shefer-Mossensohn: Osmanlı’da Bilim.

Murat Uyurkulak: Delibo.

Umberto Eco: Baudolino.

Richard Kearney: Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar.

Feridu’d din Attâr: Mantıku’t- Tayr (Kuşların Diliyle).

Amin Maalouf: Semerkant, Yüzüncü Ad. 

Leo Perutz: Dokuzla Dokuz Arasında, Leonardo’nun Yahuda’sı, Şeytan Tozu.

Salah Birsel: Kediler (yeniden Okuma).

Gülten Akın: Kestim Kara Saçlarımı (yeniden Okuma).

Eliezer j. Strenberg: Nörolojik.

Ariel suhamy&Alia Daval: Spinoza ve Yaratıklar.

İdris Şah: Sufi’nin Yolu.

Jhon Berger: Sanatla Direniş.

Altay Öktem: Yalan Yanlış Hayatlar.

İbn Hazm: Güvercin Gerdanlığı.

James Morier: İsfahan’dan İstanbul’a.

Halil İnalcık: Fatih Sultan Mehmet Han.

Ahmet Burak Turan: Türk Canavarlar Sözlüğü.

Refik Halit Karay: Sonuncu Kadeh.

Thierry Zarcone: Yasak Kent Buhara.

Gogol: Masallar (yeniden okuma).

Arminius Vambery: Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi.

İtalio Calvino: Görünmez Kentler.

Melisa Kesmez: Atları Bağlayın, Geceyi Burada Geçireceğim.

Hristos Samuilidis: Geleneksel Pontus Tiyatrosu.

Tahir Abacı: Yedinci Ev.

Pandemi süreci hayatınızı ve çalışmalarınızı nasıl etkiledi.

Pandemi sürecinin bana olumsuz etkisi yaşımdan ötürü sokağa yönelik olan zaman kısıtlamalarıdır. Hayattan beslenen bir insanın belli zaman aralığında sokağa çıkmasının diktesi bana biraz zor geldi. Ara ara bu yasağı delmem hoşuma da gitmiştir. Yazan insan için mobil olma ve bunu arar ara hayata geçirme önemli bir unsurdur. Sanatla uğraşan bir insanı bir yere sürekli bağlamak onun ruh yapısına terstir. Bulunduğu kentten çıkamamak, çıksa da bunun prosedürlerden geçmesi sıkıcı.

Bu sürecin çalışmalarıma etkisi şüphesiz ki olumlu olmuştur. Yazma, okuma ve izleme (görsel) sürelerinde uzama söz konusu olduğundan verimli zamanlardır. Sanatın hangi dalıyla uğraşırsak uğraşalım bu talihsiz sürecin biteceğini düşünerek rezervli çalışmalarımızı dağarcığımızda tutmamız gerekir diye düşünüyorum ve ona göre çalışmalarını plânlıyorum.

2021 yılı için çalışma plânınızda neler var, yeni bir kitap ya da farklı bir proje?

Genelde çok dosya üzerinde aynı sürede çalışıyor ve bunları onar yıllık zaman süreçlerine yayıyorum. Ömrüm elverdiği sürece bu böyle olacak. Çünkü yazı edimine böyle başladım ve böyle sürdürmeye kararlıyım. Bu dosyalardan bir kaçını 2021 yılına yönelik öne çıkararak onların üzerinde yoğunlaşacağım. 2021 yılı için iki tarihi, bir de günümüzde geçen üç roman üzerinde çalışma kararım var ki 2020 yılının sonlarında bu dosyalara zaten başladım. Sözü geçen dosyalar son on yıldır üzerlerinde çalıştığım, notlar aldığım ve akademik destek yayınlar okuyup araştırdığım, denizlerden karalara çıktığım roman konularıdır. Bu arada deniz öykülerine de ara ara devam edeceğim elbette. Bu üç romanımın birincisi Konstantinopolis’in fethinden önceki bir haftalık süreçte on iki kişinin başından geçenlerle ilgili. Konstantinopolis’in fethi hep surların dışından anlatılmıştır. Dışarda cereyan eden olayları biliyoruz ama içeride ne oldu. Resmi tarihin anlattığı surdışı olayların dışında tarihin çatlaklarına gizlenmiş suriçi olayları neydi? İşte burada devreye romancılar girmeli. Fondaki fetihte surların içinden olayları bu on iki kişi üzerinden konu alan bir roman olacak. İkincisi roman taslağı kısaca; ölen bir medrese hocası ruhunun Of’tan Buhara’ya kadarki bir kervan yolculuğunu anlatması. Üçüncü ve 1980 sonrası konusu geçen novellaysa, insanların yaşarlarken farkında olmadıkları tutsaklıklarıyla ilgili.

Hayat bir şekilde devam ediyor ve insanın yapacakları programlar zamanı gelince revize edilebiliyor. Benim 2021 için yazı edimim şimdilik böyle. Pek değişeceğini sanmıyorum ama dediğim gibi hayat karşımıza neler çıkartır, belli mi olur?

Kalın sevgi ve edebiyatla…

Yazar
2020 Soruşturma Dosyası
2020 yılı sonunda birçok değerli yazar ve şair ile okudukları ve gelecek planları üzerine söyleştiğimiz soruşturma dosyamızın makaleleri.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir Cevap Yazın