Hakkımızda

Dinozor Hakkında

İnsanlık tarihinin en olağanüstü dönemlerinden birlikte geçmekteyiz. Bu dönemden geçen sadece insanlar değil, aynı zamanda insanlık kültürü. Bilim, sanat, edebiyat ve insanlık kültürünün her bir parçası kapitalizmin çürümesinden payına düşeni almakta.

19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk yarısında Türkiye’deki edebiyatçılar sanatın sanat için mi yoksa toplum için mi olduğu üzerine büyük tartışmalarda taraf olmuşlardı. Kapitalizm bütün bu tarafları sildi ve yerine başka bir perspektif koydu: Sanat para içindir.

Günümüzde edebiyattan sinemaya, resimden müziğe (ve hatta konuyu sanatın dışına taşırırsak) bilime ve düşünceye kadar yapılan her şeyin başarısı onun maddi değeriyle ölçülmekte. Fakat maddi değer, sanat değeri ile ters orantılı olarak var olmakta.

Sinema salonları ne estetik ne de toplumsal değeri olan ama “iyi gişe yapan” filmlerin dışına çıkmazken nice sanatçının eseri hiç duyulmadan arşivlerde unutulmakta. Yazılan kitaplar, üzerinde fazla emek harcanmadan sanki bir günde üretilmiş gibi ve nice iyi yazar kitabını yayımlatamazken hiçbir edebi değeri olmayan romanlar anında basılıp iyi bir reklam ağı ile yok satmakta. Şarkılar sanki sözlükten rastgele seçilmiş sözlerden oluşuyor ve arka planda müziğimsi bir gürültü ile okunuyor. Tiyatro salonları bile yozlaşmadan payını aldı. Amaç kahkahaya indirgendi ve kalitesiz espriler sahneleri doldurdu. Resim sergileri ve müzayede salonları, hisse senetlerinin satıldığı borsalara benziyor. Eserin değeri artık sadece parayla ölçülmekte ve tablolar, heykeller iyi birer yatırım aracı olarak görülmekte.

Kendimizi dinozor olarak tanımlıyoruz. Çünkü düzen ve düzenin yarattığı tüketici insan tipi bizi öyle tanımlarken biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Kültürün ve bilginin herhangi bir alt başlığında piyasalaşmaya karşı çıkan bizler eski kafalı sayılıyoruz. Edebi eserler mi, filmler mi, bunların hepsi eğlence miktarına ve parasal getirisine göre yorumlanıyor. Biz de buna karşı durmak niyetinde olduğumuz için dinozor olarak görülüyoruz. Doğruları söylemenin adı dinozor olmaksa biz bu ismi sahipleniyoruz.

İnsanlık kültüründeki yozlaşmanın kapitalizmin kendisinden kaynaklandığının ve kapitalizm ortadan kaldırılmadıkça bu yozlaşmanın durdurulamayacağının bilincindeyiz. Dinozor kapılarını bu piyasalaşmanın, kültür sektöründeki tekelleşmenin mağduru herkese açıyor. Bu sayfada temel insan haklarına saygılı, eşitlikçi her birey edebi eserlerini paylaşabilir. Bizleri bu dayanışmanın var edeceğine inanıyor, siz okurlarımızı da bize katılmaya davet ediyoruz.