Makale, Türkiye'de Roman Var Mı?

Batılılaşma Sorunu ve Türk Romanının Bazı Özellikleri / Berna Moran

1950’lere kadarki Türk romanının bazı özelliklerine değinmek istediğim bu yazıda yapacağım genellemelerin bir çok sakıncaları olduğunu biliyorum. Ne var ki…